Doskonalenie umiejętności programowania i obsługi obrabiarek CNC – mgr inż. Aleksander Czaczkowski

Prowadzący : Czaczkowski Aleksander

Po zakończeniu zajęć z programowania i obsługi maszyn CNC uczeń będzie umiał:

  • samodzielnie i bezpiecznie posługiwać maszynami numerycznymi
  • programować obróbkę detali na maszynach numerycznych według dokumentacji technologicznej, projektowej,
  • wykonywać złożone operacje na maszynach numerycznych,
  • stosować różne narzędzia warsztatowe, oraz przyrządy pomiarowe.

FDD Program zajęć pozalekcyjnych mgr inż. A. Czaczkowski