SKRÓCONE LEKCJE

Ze względu na organizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie  WIGILIE  klasowe lekcje w dniu 22.12.2015 r. zostają skrócone. Lekcje dla zajęć teoretycznych i praktycznych odbywać się będą wg następującego harmonogramu.
Lp.      Dzwonki
0.        7:10 – 7:40
1.        7:45 – 8:15
2.        8:20 – 8:50
3.        8:55 – 9:25
4.        9:30 – 10:00
5.       10:05 – 10:35
6.       10:50 – 11:20
7.       11:25 – 11:55
8.       12:00 – 12:30