OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Operator obrabiarek skrawających 722307

Operator obrabiarek skrawających to ambitny i wymagający zawód przyszłości. Jest to zawód dobrze opłacany i obecnie bardzo poszukiwany na rynku pracy w kraju i za granicą.

Operator obrabiarek skrawających zajmuje się obróbką elementów najczęściej metalowych na różnych obrabiarkach konwencjonalnych oraz numerycznych takich jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki. Potrafi wykonywać obliczenia związane z obróbką, dobierać parametry skrawania i odpowiednie oprzyrządowanie. Potrafi także korzystać z dokumentacji technicznej oraz wszystkich podstawowych narzędzi pomiarowych.

Informacja dodatkowe

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie dla uczniów – operator obrabiarek skrawających dodatkowo realizowane są zajęcia pozalekcyjne związane z zaawansowanym programowaniem obrabiarek CNC, modelowaniem przestrzennym w programach typu CAD, obróbką elektroerozyjną, obsługą współrzędnościowej maszyny pomiarowej, oraz obsługą  drukarek 3D.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość ukończenia dodatkowych kursów, które dają nowe kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Uczniowie uczący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających w ZST w Strzyżowie będą przygotowani do egzaminu z kwalifikacji:
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły branżowej kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Operator obrabiarek skrawających może znaleźć zatrudnienie we wszystkich zakładach mechanicznych i przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, zbrojeniowym, stoczniowym w transporcie, rolnictwie itp.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w nowo odremontowanych i dobrze wyposażonych pomieszczeniach. Zajęcia praktyczne odbywają się w laboratoriach i  pracowniach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie to nowoczesna placówka powstała w 2014r. Wyposażona jest w nowoczesną bazę dydaktyczna do nauki zawodów mechanicznych. Posiada najnowszy sprzęt komputerowy i multimedialny, każda pracownia posiada tablicę interaktywną. Placówka wyposażona jest w łącze Internetowe o przepustowości 400 Mb/s.

Uczniowie uczący się zawodu operator obrabiarek skrawających korzystają z:

1) Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach numerycznych wyposażone w najnowsze obrabiarki CNC.

2) Laboratorium konwencjonalnych obrabiarek skrawających, w którym znajdują się wszystkie podstawowe obrabiarki stosowanie w przemyśle maszynowym.

3) Laboratorium obróbki ręcznej metalu wyposażone w kilkanaście maszyn i urządzeń przeznaczonych do kształtowania cięcia i łączenia elementów metalowych.

4) Laboratorium metrologii doskonale wyposażone w narzędzia i urządzenia pomiarowe w tym także we współrzędnościową maszynę pomiarową.

Korzyści dla ucznia:

1. Uczniowie będą korzystali w trakcie nauki z nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej.
2. Wszyscy uczniowie, którzy rozpoczną naukę w CKZ od września otrzymają bezpłatnie ubranie robocze służące do nauki zawodu.
3. Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia do Centrum Kształcenia Zawodowego może bez ponoszenia kosztów naprawić swój samochód.
4
. Centrum Kształcenia Zawodowego znajduje się w spokojnej i bezpiecznej okolicy.
5. Uczniowie mają zapewniony bezpłatny i bezpieczny dojazd na zajęcia w CKZ pomiędzy Strzyżowem, a Dobrzechowem.