Oferty pracy dla nauczycieli

OGŁOSZENIA O PRACĘ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

OFERTA PRACY

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie zatrudni od dnia 01.09.2024 r. dwie osoby na stanowisko nauczyciel przedmiotów teoretycznych oraz praktycznych w zawodach Technik Mechanik i Technik Spawalnictwa. Wszelkie informacje pod nr telefonu 512-095-017 lub adresem e-mail: ckz.dobrzechow@gmail.com