OBRÓBKA SKRAWANIEM


KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI SKRAWANIEM


Nowoczesne wyposażenie Laboratorium konwencjonalnych obrabiarek skrawających, Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach numerycznych oraz Laboratorium elektrotechniki i mechatroniki daje nam możliwość organizacji kursów z zakresu obróbki skrawaniem.

Wspólnie z wykwalifikowaną kadrą przygotowaliśmy dla Państwa następujące szkolenia:

Programy szkoleń, razem z harmonogramem zamieszczone są w załącznikach. Osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, zapraszamy do wypełnienia załączonego formularza zgłoszeniowego Plik do pobrania, a w przypadku ewentualnych pytań do bezpośredniego kontaktu z nami.

Poniżej zamieszczamy wykaz wyposażenia pracowni szkoleniowych: 

tel. 797 600 308, 17 773 82 54
szkolenia@marr.com.pl