Maszyna do wyrobu waty cukrowej

Projekt budowy urządzenia do wyrobu waty cukrowej.

Z inicjatywy ucznia Macieja Czecha powstała myśl aby na
zajęciach pozalekcyjnych zbudować  urządzenie do wyrobu
waty cukrowej. Do jego wytworzenia  wykorzystano
następujące materiały:

– półfabrykaty w postaci wałów i profili stalowych,

– silnik elektryczny o napięciu bezpiecznym 12V,

– łożyska toczne oraz uszczelniacze,

– naczynie do gromadzenia powstałego produktu.

Do wykonania zadania wykorzystano obrabiarki skrawające konwencjonalne oraz sterowane numerycznie tj. Frezarka CNC, Tokarka CNC, Wiertarka promieniowa, podzielnica frezarska,
a także urządzenia do łączenia materiałów ( spawarka typu Mig oraz Tig, lutownica).

Praca wykonywana była w głównej mierze na zajęciach pozalekcyjnych, a także na zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia.

W skład operacji oraz zabiegów technologicznych wchodziły: projektowanie, cięcie,  wytaczanie, toczenie, wiercenie, frezowanie, spawanie i lutowanie.

Praca przy w/w urządzeniu wymagała planowania procesów technologicznych, wyobraźni technicznej i przestrzennej, obsługi maszyn oraz precyzyjnych przyrządów pomiarowych.

Projekt został wykonany i przyniósł wymierny efekt w postaci maszyny przedstawionej na zdjęciach poniżej.

Uczeń Czech Maciej wykazał się szczególnym zaangażowaniem
i starannością podczas pracy oraz przestrzegał wszystkich niezbędnych zasad BHP.