MALO

Centrum Kształcenia Praktycznego nawiązało współpracę z właścicielem polskiej firmy w Niemczech MALO MONTAGE UND SERVICE GMBH  z okolic Augsburga ( Land Bawaria). W wyniku tej współpracy firma przyjmie  uczniów z CKP w Dobrzechowie na staż  w okresie wakacji. Uczniowie będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w zakresie  prac ślusarskich  związanych z obróbką ręczną i spawalnictwem.  Uczniowie otrzymają za okres stażu stypendium w wysokości ustalonej w późniejszym terminie.

Warunkiem wzięcia udziału w stażu w Niemczech jest  nienaganne zachowanie oraz bardzo dobre oceny z zajęć praktycznych. Chętni uczniowie mający dobre oceny i zachowanie proszeni są o zgłaszanie się do dyrektora CKP w Dobrzechowie, który udzieli więcej informacji na temat stażu i dokona ostatecznej rekrutacji.