Informacje na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych

REKRUTACJA

Informujemy, że trwa nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursów i zapraszamy do nas!

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

      • Fotografia – 1szt. (Podpisana imieniem i nazwiskiem na odwrocie).
      • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie do pobrania w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego).
      • Kserokopia dowodu osobistego.

Uwaga! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Najczęściej zadawane pytania

Zmiany w kształceniu dorosłych

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego:

38-100 Strzyżów
Dobrzechów 471 C
Telefon: +48 17 2760135
E-mail: ckz.dobrzechow@gmail.com