INFORMACJE DLA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCHHarmonogram wewnętrznego egzaminu końcowego z części praktycznej dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających w dniach 22-23 kwietnia 2017 r.

Egzamin z części praktycznej rozpocznie się po części teoretycznej.

data godzina rozpoczęcia nazwisko i imię
22.04.2017 r.(sobota) 9.30 Mazur Tomasz
Mazur Justyna
11.00 Bojda Arkadiusz
Motyka Jakub
12.30 Kulawiak Szymon
Lodarski Sławomir
14.00 Gierlak Paweł
Kipa Mateusz
15.30 Armata Kamil
Jajko Marcin
23.04.2017 r.(niedziela) 8.00 Budnik Dariusz
Malach Teresa
9.30 Przygoda Daniel
Szymański Arkadiusz
11.00 Tęczar Jakub
Włodyka Łukasz
12.30 Wójcik Patryk

 

 EGZAMIN ZALICZENIOWY (PRAKTYCZNY) KKZ  – (hasło)


WAŻNA INFORMACJA! – DLA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH.

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie informuje, że wewnętrzny egzamin końcowy dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2017 r. Część pisemna odbędzie się w dniu 22.04.2017 r. o godzinie 8oo, następnie rozpoczęcie części praktycznej od godziny 930, do części praktycznej będzie przystępowało po 2 słuchaczy jednocześnie, co półtorej godziny. Zadanie będzie składać się ze sprawdzenia umiejętności obsługi obrabiarki CNC oraz obsługi obrabiarki konwencjonalnej.

Zwracamy się z prośbą o dostarczenie dzienniczków praktyk zawodowych oraz o uzyskanie ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów do dnia 02.04.2017 r.

Nie uzyskanie ocen pozytywnych z poszczególnych przedmiotów oraz brak dostarczenia dzienniczków praktyk będzie skutkowało nie dopuszczeniem do wewnętrznego egzaminu końcowego oraz brakiem ukończenia kursu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o ewentualne propozycje, co do godzin zdawania wewnętrznego egzaminu końcowego z części praktycznej, w przeciwnym razie harmonogram zostanie ustalony alfabetycznie. 

PLAN ZAJĘĆ KKZ 4 SEMESTR (aktualizacja 26.03.2017)


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Plan nauczania


GRUPY ĆWICZENIOWE KKZ 2015/2016