Hispano – Suiza

Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie współpracuje z firmą Hispano – Suiza w zakresie nowoczesnych technologii. Młodzież ucząca się w Centrum ma możliwość zwiedzenia fabryki Hispano-Suiza i poznania nowoczesnych technik wytwarzania silników lotniczych, oraz zapoznania się z fabryką jak i z nowoczesnymi maszynami CNC znajdującymi się w parku maszynowym firmy Hispano-Suiza.