Egzamin czeladniczy dla młodocianych pracowników ZSZ

Terminarz egzaminów czeladniczych


wniosek_do_egzaminu_czeladniczego

Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin znajduje się na wniosku o dopuszczenie do egzaminu, natomiast wysokość opłaty egzaminacyjnej w terminarzu.

Uczniowie powinni dostarczyć do Dyrektora CKZ do końca maja wypełniony wniosek ze zdjęciem do dyplomu oraz kopię umowy o pracę.

Na wniosku należy wpisać ołówkiem termin egzaminu. (czerwiec) lub (wrzesień)